12 nejčastějších otázek ohledně tepelných čerpadel vzduch-voda

shutterstock.com
shutterstock.com

Z hlediska finančních nároků, ale také z hlediska ekologického, je kladen stále větší důraz na úsporu energií. Největší podíl na spotřebě energie v rodinném domě má vytápění domu a ohřev teplé vody. Jednou z možností, jak tyto náklady snížit, je pořízení tepelného čerpadla. Ve spolupráci s firmou AKCE KaZet s.r.o. jsme připravili odpovědi na nejčastější otázky, které zájemce o pořízení tepelného čerpadla zajímají.

1. Jaké jsou výhody tepelného čerpadla?

Hlavní výhodou tepelného čerpadla je samozřejmě vysoká úspora nákladů na vytápění domu a vzhledem ke snížení spotřeby energií je výhodou také jeho šetrnost vůči životnímu prostředí.

Tepelné čerpadlo, ale může nabídnout i další výhody:

 • spolehlivost provozu
 • snadné ovládání
 • přijatelná pořizovací cena, díky níž se vložené prostředky brzy navrátí v podobě úspor za energie
 • zapojením tepelného čerpadla získáte nižší sazbu za spotřebu elektřiny
 • zároveň topí i ohřívá vodu
 • díky velké úspoře není nutné používat přídatné zdroje tepla, např. krbová kamna a odpadají problémy se skladováním dřeva atp.

2. Jaké existují druhy tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla odebírají teplo z přírodních zdrojů, a to buď ze vzduchu, země nebo vody. Podle toho, odkud teplo odebírají, rozlišujeme tepelná čerpadla typu:

 • vzduch-voda
 • země-voda
 • voda-voda
 • vzduch-vzduch

Přičemž první část názvu udává, odkud je teplo čerpáno. Nejčastěji využívaným typem pro rodinné domy jsou tepelná čerpadla typu vzduch-voda.

3. Jaká je návratnost tepelného čerpadla?

Návratnost investice do tepelného čerpadla se v průměru pohybuje kolem pěti let. Záleží však na konkrétním typu tepelného čerpadla. Nejkratší doba návratnosti je u tepelných čerpadel vzduch-voda, jeho pořizovací cena je totiž poměrně nízká vzhledem k tomu, že při jeho instalaci není třeba žádných vrtů do země a podobně. U ostatních typů se náklady na pořízení tepelného čerpadla vrátí od pěti do maximálně deseti let.

Ukázka možnosti umístění tepelného čerpadla, zdroj: akcekazet.cz
Ukázka možnosti umístění tepelného čerpadla, zdroj: akcekazet.cz

4. Co udává topný faktor?

Topný faktor je jedním ze základních parametrů tepelného čerpadla, který vypovídá o jeho účinnosti. Topný faktor se vypočítá jako poměr mezi vyrobeným teplem a skutečnou spotřebou elektrické energie pro výrobu tepla. Čím je výsledné číslo vyšší, tím efektivněji tepelné čerpadlo pracuje.

5. Co je to bod bivalence?

Bod bivalence je teplota, při níž už tepelné čerpadlo nezvládá dostatečně pokrýt potřebu tepla. Bivalentní bod bývá nejčastěji okolo -3°C. Dosáhne-li venkovní teplota tohoto bodu, začne pracovat bivalentní (či přídavný) zdroj, který tepelnému čerpadlu při nižších teplotách pomáhá.

6. Jak je to tedy s provozem tepelného čerpadla v mrazu?

Tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch jsou schopna pracovat až do teploty -25°C.

7. Na jakou teplotu vyhřívá tepelné čerpadlo topnou vodu?

Topná voda může dosahovat 35-60°C, ovšem častěji je využíváno spíše nižších teplot kolem 35°C. Při této teplotě topné vody je totiž provoz tepelného čerpadla efektivnější.

Schéma tepelného čerpadla vzduch-voda, zdroj: shutterstock.com
Schéma tepelného čerpadla vzduch-voda, zdroj: shutterstock.com

8. Je možné tepelné čerpadlo využít i v případě, že je v domě zavedeno podlahové vytápění?

Je to dokonce velmi vhodné. Jak již bylo zmíněno v předešlé odpovědi, tepelné čerpadlo pracuje nejefektivněji, pokud topná voda dosahuje nižších teplot. A nižší teplota topné vody je využívána právě pro podlahové vytápění.

9. Co je to akumulační nádoba?

V akumulační nádobě se vyrovnává teplota vody v topné soustavě a tím pádem i v celém domě. Díky tomu je snížen takt tepelného čerpadla, které potom není tolik namáháno, v důsledku čehož se prodlužuje jeho životnost.

10. Jaká sazba DPH se vztahuje na montáž tepelného čerpadla?

Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo je pevně spojeno se stavbou, vztahuje se na montáž, ale i dodávku tepelného čerpadla, snížená sazba DPH, tedy 15%.

11. O čem vypovídá tepelná ztráta?

Výpočet tepelné ztráty zahrnuje všechny ztráty tepla, ať už jde o únik tepla stropem či střechou, stěnami domu, okenními tabulemi, netěsnostmi, atd. Díky zjištění tepelné ztráty domu lze snadno vypočítat, kolik energie je potřeba nejen na vytopení daného prostoru, ale i na pokrytí všech tepelných ztrát. Zjištěná fakta jsou rozhodující pro návrh výkonu tepelného čerpadla pro váš dům.

12. Je možné tepelné čerpadlo kombinovat se solárním ohřevem vody?

Tepelná čerpadla jsou efektivnější než solární ohřev, proto není nijak výhodné tyto dva systémy záměrně kombinovat.

Jestliže však plánujete instalovat tepelné čerpadlo na budovu, kde již je solární ohřev zřízen, existují způsoby, jak oba systémy využívat společně.

Jeden komentář
 1. Vytopí tep.čerpadlo země – vzduch barak v zimě v našich podmínkách, nevíte někdo? uvažuju o jeho koupi. Díky

Komentáře jsou uzavřeny.