Podle čeho poznáte vysoce kvalitní solární panely?

shutterstock.com
shutterstock.com

Stále více českých zákazníků se v posledních letech přiklání k možnosti získat energii ze slunečního záření, ať už z důvodu účinnosti, nezávislosti nebo šetrnosti vzhledem k životnímu prostředí. Jak ale vybrat skutečně kvalitní solární panely zaručující správné fungování vašeho FV systému? Prověřte si především postupy managementu kvality a proces testování jednotlivých panelů.

Pro bezproblémové fungování každého fotovoltaického systému je rozhodující kvalita solárních panelů i všech dílčích komponentů. V současnosti je možné díky komplexním procesům v oblasti managementu kvality zaručit vysokou kvalitu produktů po celou dobu jejich životnosti, která činí až 20 let.

Jeden z průkopníků fotovoltaického průmyslu, společnost IBC SOLAR nabízí v rámci své produktové řady PremiumLine a EcoLine dokonce až 25 letou garanci výkonu. Solární panely minimálně po toto období nesníží svůj výkon o více než 0,8 % ročně, o čemž se můžete přesvědčit v ilustračním grafu.

zdroj: ibc-solar.cz
zdroj: ibc-solar.cz

Nechte si poradit s výběrem jednotlivých komponentů

Již výběr jednotlivých komponentů má vliv na dlouhodobé a správné fungování fotovoltaického zařízení. Solární panely vybírejte jen od společnosti, která odebírá veškeré komponenty jen od renomovaných výrobců a definuje přísné podmínky, které tyto výrobky musí splňovat.

Měla by testovat a kontrolovat kvalitu každého jednotlivého komponentu a své produkty certifikovat podle všech důležitých norem. Pokud jsou solární panely a jejich součásti navíc prověřovány celosvětově uznávanými nezávislými instituty jako TÜV, VDE, SGS a Frauenhofer-Institut, vybrali jste správně.

Proces testování

Produkty jsou obvykle kontrolovány při příjmu zboží na základě certifikovaného procesu, kterým je třeba DIN ISO 2859-1. Dále jsou prováděny také namátkové kontroly, jejichž cílem je detailně prověřit všechny technické specifikace produktů. Zmíněná společnost IBC SOLAR navíc testuje solární panely na vlastním testovacím zařízení o ploše 3 000 m2.

Součástí jejich pravidelných kontrol jsou dále tzv. flash-testy pro kontrolu naměřených hodnot panelů a sledování životnosti zkouškami v klimatické komoře.

Zábleskové zařízení, zdroj: ibc-solar.cz
Zábleskové zařízení, zdroj: ibc-solar.cz

Ověření naměřených dat panelů

Panely se nejdříve předtemperují. Při standardní teplotě 25°C se změří v zábleskovém zařízení. Přitom se na panel vysílá světelný paprsek, který simuluje sluneční záření. Měří se zde dosažený výkon. Pokud panel leží pod stanovenou tolerancí, zašle se k druhému proměření do akreditované laboratoře. Díky tomu mají zákazníci jistotu, že obdrží panel s požadovaným výkonem.

Ověření životnosti

Dalším krokem je kontrola životností panelů v klimatické  komoře. Zde se simulují dlouhodobé testy. Prověřuje se kvalita laminátu panelů – jak dobře jsou spolu navzájem spojeny komponenty panelu i při kolísání teploty v intervalu -40°C až +85°C a při vlhkosti vzduchu do 85 %.

Klimatická komora, zdroj: ibc-solar.cz
Klimatická komora, zdroj: ibc-solar.cz

Další možnosti testování

Pro optickou kontrolu panelů a pro zjišťování jejich výkonnosti se využívá další testovací metoda. Při elektroluminiscenčním měření se přikládá napětí zvenčí k solárnímu panelu, aby se následně zjistila místa vedoucí elektřinu. Tímto způsobem lze odhalit případné trhliny vzniklé poškozením při přepravě, které by jinak nebyly znatelné.

Spoléhejte pouze na prověřené výrobce

Pouze pokud solární panely splní všechny požadavky a uspějí ve zmíněných testech, mohou být vyexpedovány ze skladu a dodány zákazníkům. Ti tak mají jistotu vysoké kvality obdržených produktů.

zdroj: ibc-solar.cz
zdroj: ibc-solar.cz

Pokud se chcete dozvědět více informací o společnosti IBC SOLAR, která nabízené solární panely prověřuje přesně podle výše uvedeného procesu testování, podívejte se na webové stránky www.ibc-solar.cz, kde se dozvíte také informace k jednotlivým produktům nebo o fotovoltaice jako takové.