Jak osadit venkovní parapet

I malý detail jako je parapet dokáže velké věci. Právě venkovní parapety dotvářejí vnější dojem vašeho bydlení. Dnes se společně podíváme na to, jak osadit venkovní parapet.

Správné zaměření parapetu = polovina úspěchu

Pro určení správné délky parapetu změřte vzdálenost špalet. Doporučujeme tento rozměr změřit u přední i zadní strany, protože špalety nemusí být rovné.

Před objednáním je zapotřebí si ujasnit, zda budete parapet zasekávat do zdi nebo ne.

Pokud chcete parapet zasekávat do zdiva, je třeba k naměřené délce (ev. delší naměřené délce) připočítat 30 mm (tj. 15 mm/1 strana parapetu), v případě, kdy nad zasekáváním neuvažujete, odečtěte od naměřené vzdálenosti špalet 5 mm (tj. šířka páru bočních krytek).

délky parapetu

Druhým potřebným parametrem je hloubka (též šířka). Doporučujeme měřit u levé i pravé špalety, protože podezdívka nemusí být stejně hluboká. Pokud jste naměřili 2 rozdílné hodnoty, pro objednání počítejte s vyšší.

Vezměte v úvahu, že parapety budou zasazeny cca 10 mm pod profil okna, které připočítejte k naměřené hodnotě (pokud jste neměřili od podkladního okenního profilu). Doporučujeme ještě k naměřené hloubce připočítat 40 – 50 mm na nos parapetu. 

Parapety se dodávají v předem stanovených šířkách, proto nepanikařte, když zrovna vaše šířka bude atypická. V tom případě zvolte nejbližší širší provedení

A na závěr… příprava parapetu a jeho montáž

Pro samotnou montáž je třeba si parapet připravit. 

  • z výroby je opatřen krycí fólií, kterou je nutno z boků a ze zadního nosu odlepit (fólii nikdy nesundávejte celou)
  • připevněte boční krytky a vyzkoušejte, zda takto připravený parapet „sedí“ do vašeho okna

Pokud ano, nic nebrání finální montáži. 

  • podklad, na který parapet pokládáte, musí být suchý a bez nečistot
  • osaďte parapet a zajistěte sklon min 1 – 2 mm od okna (pro správný odvod vody)
  • takto připravený parapet podpěnujte nízkoexpanzní pěnou
  • připevněte zpět fólii z parapetu
  • na vzniklé spáry použijte akrylát
  • namontovaný parapet nechejte vytvrdnout 4 hod a více

Chcete zjistit, na kolik vás vyjde parapet na míru? Vyzkoušejte konfigurátor parapetů.

parapet