Architekt vám v konečném důsledku ušetří peníze

Málokdo si uvědomuje, jak složité je stavět – tedy dokud se sám neztratí ve spleti návrhových možností, stavebních předpisů, územních zákonů, dodavatelů a tak dále. Žádné dva stavební projekty nejsou úplně stejné, takže neexistuje žádná jednoznačná předepsaná cesta, po které by se dalo jít. Právě proto je v každém projektu zapotřebí architekt.

Pokračovat ve čtení

Stárnutí v domácím prostředí: Úpravy domu pro pohodlí a bezpečnost

Stárnutí obyvatelstva je dlouhodobý trend, který začal v Evropě před několika desetiletími. Jedná se o fenomén, kdy se mění se věková struktura obyvatelstva a odráží se ve zvyšujícím se podílu starších osob. Ruku v ruce s tímto trendem se také zvyšuje tlak na sociální služby, které ale trpí nedostatkem personálu i samotných kapacit pro klienty….

Pokračovat ve čtení