Nové techniky při opravách kanalizací

Trápí vás nefungující kanalizace? Ano, vždy jde o velice nepříjemný problém, který se musí řešit nejlépe ihned, rychle a efektivně. K vašemu štěstí však současná doba umožňuje podobné opravy zvládnout za minimální čas. 

Odstranění závad kanalizace

Opravy nefunkční kanalizace se dají zvládnout za minimální dobu odstávky. Jistě jste se již setkali i s velice komplikovanými poruchami, jejichž délku opravy signalizuje celá rozkopaná ulice po dost dlouhou dobu. Bezvýkopové opravy kanalizace se však odstranění závad věnují efektivněji a levněji. K jejich přednostem patří využívání nových technologií, například díky rukávu (lineru), který chemickou reakcí obstará tvar porušené kanalizace, přičemž ji zcela nahradí. Tato progresivní cesta oprav se jistě vyplatí. 

Čistící zařízení a roboti

Co se nejčastěji opravuje? K nejběžnějším závadám se řadí lokální poruchy, jde o praskliny, vypadnuté kusy potrubí, rozsazené spoje atd. Opravy kanalizace zajišťuje firma, které nechybí základní výbava se vším nutným k provedení výkonu. Čistí se stokové sítě od sedimentů a různých druhů cizích předmětů. Zde se v praxi uplatňují zařízení instalovaná do skříňových druhů vozidel.

Nelze opomenout úzkou souvislost mezi čištěním, průzkumem a následnou sanací stokových sítí, proto vznikají stále dokonalejší multifunkční systémy. Mezi nejpopulárnějšími naleznete robotické zařízení PROKASRO, které má kameru a jednoduše se ovládá na dálku. Frézovací robot má vlastní pohonnou jednotku, umí jak frézovat, tak i opravovat v potrubí. Vysokotlaké čištění se zakládá na principu čerpání proplachovací vody z vysokotlakého čerpadla hadicí do trysky. Následuje uvolnění zaneseného místa proudem vody, usazeniny poté odtékají pryč. Monitorování kanalizace je zajímavý moderní způsob, který uspoří spoustu starostí a času. Nechybí zde samochodné a posuvné kamery se softwarovým vybavením.