Třídění a výkup papíru v otázkách a odpovědích

Zatímco o nutnosti recyklace plastů se v médiích mluví velmi často, třídění papíru je poněkud opomíjeným tématem. Chcete se o třídění papíru dozvědět více? Přečtete si následující otázky a odpovědi související s výkupem papíru.

Proč má smysl třídit papír?

Recyklace má smysl nejen v případě plastů, železa a barevných kovů. I v případě papíru má třídění papíru smysl, neboť výroba nového, nerecyklovaného papíru je energeticky mnohem náročnější. Recyklovaný papír navíc nalézá nečekaně široké využití. Množství vytříděného papíru v rámci České republiky se pohybuje okolo milionu tun za rok.

Jaký papír se vykupuje?

Do sběrny je možné odevzdat knihy, noviny, časopisy, kartony, smíšený papír a podobně. Knihy se odevzdávají bez hřbetů a tvrdé vazby, kalendáře bez kovových komponent. Do přichystaných balíků určených do sběrny nicméně nepatří znečištěný papír, dále zde nemají co dělat tapety, voskovaný nebo napuštěný papír.

Kde se papír vykupuje?

Síť sběren papíru je velmi široká, neboť v České republice má výkup papíru velmi dlouhou tradici. To dokládá i působení společnosti TSR Czech Republic, s. r. o., jejíž pobočky pokrývají celé území.

Jak a proč se mění výkupní cena papíru?

Nutno si uvědomit, že pro výkup papíru ceny nejsou fixní. Vliv na to má například zvyšující se produkce lepenky, větší poptávka z Číny a také ceny papíren.

Jak se vyplácí odměna za vykoupený papír?

Na rozdíl od výkupu železa a barevných kovů, za které je možné vyplácet odměnu pouze bezhotovostně, v případě výkupu papíru takové opatření neplatí.

Jak zjistit aktuální výkupní cenu?

Není nic snazšího než kontaktovat vybranou sběrnu a vyžádat si aktuálně platný ceník. Samozřejmě je možné informovat se blíže o tom, jaký papír daná sběrna vykupuje, v jaké formě jej dovézt a podobně.