Co přinese novela stavebního zákona? Hlavně ulehčení pro malé i větší stavebníky a zrychlení řízení

Plánovaná nová úprava stavebního zákona má za cíl zjednodušit proces povolovacího řízení a usnadnit život malým i větším stavebníkům. Původně měla platit od poloviny letošního roku. Nakonec se však datum uvedení v platnost odsouvá kvůli připomínkám, které byly uznány jako závažné.

Kdy vstoupí úprava zákona v platnost?

Projednávání připomínek vede ke zpoždění. Nový zákon měl už být dávno v platnosti. Nový termín pro nabytí účinnosti se pohybuje okolo poloviny roku 2017. Podle ministryně pro místní rozvoj Šlechtové je však reálné, aby se změna projevila již od začátku roku 2017, tedy 1. ledna 2017.

Ulehčení pro výstavbu svépomocí

V úpravě by měla být umožněna výstavba svépomocí všech možných typů rodinných domů, což se aktuálně týká pouze těch s výměrou menší než 150 m2. Stačit by dokonce mělo pouze ohlášení stavby na rozdíl od aktuálního schváleného stavebního povolení. Menší stavby, jako jsou skleníky nebo bazény by mělo být možné postavit i bez stavebního povolení. Aktuálně je tento limit stanoven na stavby s maximální rozlohou 40m2 a výškou 5 metrů.

Urychlení povolovacího řízení

Plánovaná novela stavebního zákona by podle předpokladů měla zkrátit stavební řízení o osm až deset měsíců. To pomůže nejen malým stavitelům, ale i firmám, které se zabývají stavbou domů na klíč. Plánuje se také zavedení koordinovaného řízení, které by mělo obsahovat i posouzení vlivů na životní prostředí. Spojení několika těchto formalit povede k výraznému urychlení celého procesu.

Znamená to, že je ideální čas pro nákup pozemku za účelem výstavby. Ať už se jedná o výstavbu rodinného domu nebo nového sídla firmy, celý proces by měl být výrazně jednodušší a rychlejší. V kombinaci s neustále stoupajícími cenami za pozemky se jedná o vhodný čas pro zahájení stavebního projektu.