Příspěvek na bydlení je nejvyšší v Praze

shutterstock.com

Na ty, kteří nemají moc štěstí, náš stát myslí v několika oblastech, rozdává všelijaké příspěvky a nabízí jim i pomoc. Tento článek objasňuje, kdo má nárok na příspěvek na bydlení, za jakých podmínek a v jaké výši.

Co je a co není příspěvek na bydlení?

Pojem příspěvek na bydlení označuje finanční částku, kterou stát přispívá rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy na to, aby si zajistili důstojné bydlení, své útočiště.

Podmínky pro získání příspěvku

K tomu, aby obyvatel naší země získal příspěvek na bydlení, potřebuje dokázat celkové příjmy (rodiny, popř. jen své) za uplynulé kalendářní čtvrtletí, přičemž za příjem se považují i jakékoli jiné příspěvky, např. ten na dítě.

Tip: Představujeme nový realitní projekt Kaskády u Botiče

Na příspěvek má podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí nárok ten, kdo je vlastníkem či nájemcem bytu na adrese, na níž má trvalé bydliště, a jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu udaného příjmu a koeficientu 0,30. Zároveň s tím musí platit, že součin udaného příjmu a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Praha má nejvyšší koeficient

Tato pravidla platí na celém území České republiky stejně, až na jednu výjimku, kterou je Praha. V hlavním městě se počítá s koeficientem 0,35 při zmíněných součinech. Vztahuje se i na nové byty v Praze.

Náklady na bydlení

Co všechno spadá do nákladů na bydlení? Vysvětlit tento pojem lze na jednoduché rovnici:

Nájemní byty

Náklady na bydlení = nájemné + náklady poskytované v souvislosti s užíváním bytu + náklady za energie, vodné, stočné, odpady, vytápění.

Družstevní byty a byty ve vašem vlastnictví

Těch se nemusí týkat nájemné, ostatní je ale srovnatelné.

Jako náklady na bydlení se závazně berou ty, které bylo nutné vynaložit v uplynulém kalendářním čtvrtletí.

Normativní náklady

Ty jsou stanoveny podle toho, v jak velké obci bydlíte a kolik osob ve své domácnosti máte. Rozdíl je samozřejmě v osobách zaopatřených a nezaopatřených.

Příklad:

Tříčlenná rodina žijící v nájemním bytě v obci, která má méně než 9 999 obyvatel, má normativní náklady 9 001 Kč. V obci, kde žije 9 999 – 49 999 obyvatel, jsou tyto náklady stanoveny na částku 9 330 Kč, v obci, kde žije 50 000 – 99 999 obyvatel, se náklady navýší na částku 10 742 Kč, ve městě nad 100 000 obyvatel už je to 11 214 Kč. V Praze by tato rodina měla normativní náklady rovny částce 13 813 Kč.

Pro byty družstevní a ve vašem vlastnictví se částky vždy pohybují zhruba o 1000 – 1500 Kč níž.

To, na jaký příspěvek a zda vůbec máte nárok, můžete snadno spočítat v internetových kalkulačkách nebo zjistíte na příslušném úřadu.

2 komentáře
    1. zadejte si do Google : „internetová kalkulačka“ a máte to. mějte se pěkně.

Komentáře jsou uzavřeny.