Zájem o zelenou elektřinu strmě roste

Zelené střechy, zelená elektřina – to vše jsou pojmy dnes velice důvěrně známé. Lidé dnes právě do těchto dvou věcí chtějí investovat. Důvodem toho je nízká spotřeba klasické elektrické energie čili i úspora nákladů a následně i úspora naší planety, která výrobou elektrické energie opravdu velmi trpí. Podle posledních statistik roste zájem hlavně o zelenou elektřinu, kterou produkují fotovoltaické elektrárny, jež si lze nainstalovat na střechu rodinného domu. Velkou výhodou tohoto opatření je především fakt, že na fotovoltaiku se vztahují dotace, jež mohou dosáhnout až 150 tisíc korun. 

Zájem roste i u firem

To, že každý druhá nebo třetí domácnost touží být alespoň díky solární energii trochu ekologická, je všeobecně známý fakt, který jenom s postupem let nabírá na síle. Co se však ví jenom málo, tak je to, že poptávka po zelené elektřině roste také u firem. Právě ty touží po certifikované energii, která by putovala z ekologických zdrojů. 

Nabídka právě certifikované energie putuje především ze zahraničních firem, jejichž energie je ohleduplná k životnímu prostředí, které začíná být čím dál citlivější na veškeré vlivy a zlozvyky našeho chování. 

Zelenou elektřinu Česká republika potřebuje

I když zájem o zelenou elektřinu sílí, a to konečně i u společností, je třeba poukázat stále na jeden fakt, a sice na to, že v České republice elektrická energie stále činí zhruba polovinu veškeré vyprodukované energie. Bohužel elektrická energie se vyrábí v uhelných elektrárnách a má dopad na změnu klimatu. Velkou měrou se totiž podílí na produkci oxidu uhličitého. 

Na rozdíl zelená elektřina, solární energie nebo chcete-li také ekologická elektřina je vyráběna jenom z obnovitelných zdrojů, tedy nejen ze solárních elektráren, ale také z těch větrných a vodních elektráren. Případně se také využívá energie vyprodukovaná biomasou. 

Výše uvedené informace tedy dokazují, že Češi by se měli ještě zamyslet nad tím, jakou energii budou využívat. Stále tu jsou potřeba ekologicky smýšlející lidé, kterých je bohužel stále ještě málo v porovnání s těmi neekologicky smýšlejícími.